2008-07-23

Wojtek Mach (z lewej) był organizatorem tygodniowego pobytu na Lubelszczyźnie czterech sympatycznych Amerykanek(z prawej) ze stanu Oklahoma, które w ramach wymiany grup GCE odwiedziły nasz region, w tym nasz klub.Atrakcje Lublina odkrywał przed dziewczynami Marek Gromaszek (w środku).

02ang d