2008-07-23

"Rodzinne" zdjęcie członków naszego klubu, wykonane przed gościnną nam "Lublinianką" 16 czerwca, na chwilę przed ostatnim spotkaniem w roku rotariańskim 2007-2008, które poświęcone było sprawozdaniu ustępującego Zarządu z działalności w minionym roku.

03klub d