2008-05-22

Interesujące było spotkanie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów obecnej kadencji Sejmu -- Januszem Palikotem (trzeci z prawej). Rozmawialiśmy między innymi o "przyjaznym państwie" i wprowadzaniu innych reform, trwałości rządowej koalicji, a także o niewykorzystanych szansach Lubelszczyzny. Mimo wszystko powiało optymizmem..

08palikot d