2008-01-07

Mikołajki w Towarzystwie Muzycznym. Przy tej okazji prezydent RC Lublin Centrum przekazał na ręce dyrektora Jacka Ossowskiego pieniądze pochodzące z licytacji obrazu i ... jednocześnie sam obraz, który uczestnicy licytacji, którymi byli uczestnicy seminarium Rotary Foundation w Kazimierzu Dolnym, również przekazali Szkole im. P. Harrisa.

19obr6 d