2008-01-07

Na miarę naszych sił i możliwości wspomagaliśmy Towarzystwo Muzyczne i jego dyrektora, a naszego kolegę Jacka Ossowskiego w organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego dla Niewidomych. Na zdjęciu: uroczysty finał w Teatrze im. J. Osterwy (22 września 2007).

22obr3 d