2006-11-01

Od 14-10 2006 oficjalnie działa nowy klub rotariański.

42charter2 d