2006-06-08

Uroczystości odbywały się w przepięknym pałacu Zamojskich w Kozłówce.

45 101 d