2005-09-22

Konkurs był okazją do wręczenia kolegom odznaczeń.

52kon1 d