2004-07-07

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oczywiście przekazanie insygniów władzy na kadencję 2004/2005 koledze Albertowi Czajce.

63s48 d