2003-05-03

Charter Day w Chełmie był dla nas szczególnym wydarzeniem jako że byliśmy inicjatorem powstania w Chełmie klubu rotariańskiego, i jednocześnie razem z RC Łódź klubem sponsorskim. Dwa lata starań zaowocowały powstaniem nowego klubu.

82zd1 d